Митрополит Киприан регистрира фондация, ще помага на изявени деца

Деца посетиха дядо Киприан
Деца посетиха дядо Киприан
Старозагорският митрополит Киприан регистрира фондация на името на Св. Киприян Цамблак Чудотворец, която ще осъществява дейност в обществена полза.

Членовете й ще се стремят към обединяване на усилията с тези на държавните и общински органи и организации, физически и юридически лица за подпомагане развитието на културно-историческото наследство на град Стара Загора, деца с изявени творчески способности, с изявени знания по учебните предмети, както и на деца в неравностойно положение.

Средствата, с които фондацията ще постига своите цели са доброволни вноски от членовете, дарения от физически или юридически лица, държавата, обществени организации, приходи от участия в национални и международни проекти и програми.

Цели на фондацията:

1.   Устойчиво развитие на политики по опазването на културното наследство
2.   Гарантиране на равен достъп на гражданите до културни ценности, чрез открояване и конкретизиране на местната специфика с оглед превръщането на културното наследство в съществен фактор за социално икономическо развитие на град Стара Загора.
3.  Съдейства за осигуряване на финансови или материални средства за подпомагане на деца в неравностойно положение
4.  Подпомага изграждането и поддържане на материално-техническа база
5.  Подпомага формите на изява и дейността на талантливи деца
6.  Съдейства за реализиране на образователни програми за децата / здравно възпитание, детски празници и конкурси, състезания, др./
7.  Подпомага деца с изявени способности в учението.