„Мини Марица-изток” с юбилейна грамота
„Мини Марица-изток” с юбилейна грамота / ММИ

Юбилейна грамота получи „Мини Марица-изток" ЕАД на престижния международен форум, организиран от Научно-техническия съюз на енергетиците в България. Отличието е по повод 50-годишнината на съюза.

Златна значка за личен принос и активна съюзна дейност в организацията получи Андон Андонов, изпълнителен директор на „Мини Марица-изток" ЕАД.

В дните от 23 до 26 юни 2015 г. на пленарните заседания, провеждани в Международния дом на учените „Ф. Ж. Кюри", курорт „Св. Св. Константин и Елена", от най-голямото дружество за открит въгледобив в страната присъстваха още зам. изпълнителният директор Димитър Чолаков, управителите и ръководителите на отдели "Електрооборудване и електрообзавеждане" на трите рудника, както и ръководителите на отдел ЕСР „Марица Изток" и „Електрооборудване" в управлението. Осигурена бе съдържателна и отговорна дискусия за всички партньори в енергийния сектор - държавни власти, енергийни предприятия, учени, специалисти, енергетици и потребители. Предоставена бе възможност на организациите и фирмите да установят делови контакти с партньори от страната и чужбина.

Форумът се проведе под патронажа на г-жа Теменужка Петкова, министър на енергетиката. Научно-техническият съюз на енергетиците в България е сдружение с нестопанска цел и като юридическо лице е правоприемник на Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС).