/ Обществен посредник-Стара Загора
Националният омбудсман Мая Манолова ще се срещне със старозагорски жалбоподатели, които сезират институцията за неправомерни клаузи по кредити, частни съдебни изпълнители и колекторски фирми. Приемната ще се проведе с посредничеството на местния омбудсман Надежда Чакърова.

Напрежение между омбдусмана и „Топлофикация София“ - размяна на въпроси и отговори

„Аз нямам правомощия да разглеждам подобни проблеми, жалбите се пренасочват към националния омбудсман и затова смятам, че една такава среща ще бъде ползотворна. Тези казуси за съжаление са често срещани, особено за свръхправомощията на колекторските фирми”, коментира Чакърова.

Мая Манолова ще се срещне утре - на 14 март, от 10.30 часа с жалбоподателите от региона в приемната старозагорския обществен посредник на ул. ”Митрополит Методий Кусев”, 34А. Телефон за информация  0885/90-12-64.