Галина Стоянова
Галина Стоянова / община Казанлък
На срещата на югоизточния регион на Националното сдружение на общините в Република България, кметът на Казанлък Галина Стоянова бе предложена от кмета на Бургас Димитър Николов за член на Контролния съвет на НСОРБ. „Предлагам Галина Стоянова, защото най-вече е добър човек, идва от красивата Долина, която е пример за добри управленски процеси“, мотивира предложението си той пред представителите на общините.
 
„Националното сдружение е организация с голям експертен потенциал и освен консултациите по специфични за общините въпроси, работи и по много проекти. Оценката на проектите в междинното звено на общината в Казанлък се извършва от специалисти на Сдружението. Ще се радвам да продължим да работим за решаване на въпросите, приоритетни за местните власти“, коментира Стоянова.
 
Целта на форума в Бургас бе  регионът да определи своите кандидати за ръководните органи на сдружението. В него участваха представители на 33 общини. Другите номинирани за членове на УС на НСОРБ са: Георги Георгиев – 5-и мандат кмет на община Тунджа, Георги Димитров – 4-ти мандат кмет на община Карнобат, Димитър Николов – 4-и мандат кмет на община Бургас. И тримата номинирани са членове и на досегашния Управителен съвет на НСОРБ и повторният им избор е признание за активната им позиция е ефективната работа на Сдружението.
 
Предстои номинираните от регионалните заседания кандидати за ръководните органи на НСОРБ да бъдат предложени за гласуване от Общото събрание, което ще се проведе на 25 и 26 февруари в София.