„Каузите свързват поколенията и сплотяват общността”
„Каузите свързват поколенията и сплотяват общността” / DarikNews.bg, архив

Нуждата от все повече доброволни сътрудници и съмишленици, които да подкрепят каузите на Сдружение "Самаряни" с доброволен труд и друг вид подкрепа, нараства все повече, поради широкия обхват на дейността на организацията.

Средно годишно около 600 са потребителите на услуги, сред които са едни от най-уязвимите групи - деца, преживели или свидетели на насилие; деца, живеещи в специализирани институции; деца със специални потребности; деца, които са в риск да бъдат изоставени; деца с отклонено поведение; семейства от маргинализирани и бедни общности; семейства на деца с увреждания; семейства в процес на разпад; приемни семейства; осиновители; млади хора, напускащи институциите за деца, на които им предстои реинтеграция.

Проектът "ДОБРОволно за КАУЗА!", финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 година, има за цел да привлече местна подкрепа с човешки ресурси към направленията: насилие над деца, деца с редки заболявания и деца в приемна грижа, чрез повишаване осведомеността и изграждане на положителен образ в общественото съзнание по отношение на уязвимите категории деца.

Заедно с 20 доброволни сътрудници екипът на "Самаряни" стартира проучване, сред местната общественост в община Стара Загора, на нагласите за участие като доброволци или дарители в подкрепа на различни инициативи и каузи. Пред участниците в проучването са поставени въпроси относно предпочитанията на аудиториите към определени каузи, причините, които биха ги накарали да се включат в благотворителни инициативи и начините, по които биха го направили.