/ iStock
И тази година летните месеци ще бъдат изпълнени с вълнуващи събития за децата и учениците, благодарение на инициативата на Община Стара Загора „Лято 2022“, съобщават от пресцентъра на администрацията й.

Те се осъществяват благодарение на Центъра за подкрепа, личностно развитие и кариерно ориентиране, Астрономическата обсерватория, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Международния младежки център, Превантивно-информационния център по зависимости. Партньори на инициативата на Община Стара Загора са още читалища, библиотеки, музеи и спортни клубове. 

Заниманията от програмата са безплатни. Задължително е преди включване на дете или младеж в нея, родител да попълни Декларация за информирано съгласие.

Записване за участие се прави при организатора на проявата. Същото условие важи и при спортните занимания, за които е необходимо да се информира съответният треньор, а децата да са с подходящо облекло и поне пет минути по-рано от обявения час за тренировка.