атракцион виенско колело
атракцион виенско колело / Dariknews.bg, архив
Традиционният за Стара Загора есенен панаир ще започне на 26 септември и ще продължи до 5 октомври. Той ще е разположен на ул. „Иван Вазов“ северно от ул. „Радецки“ до ул. „Хан Аспарух“, както и в югозападната част на парк „Загорка“.

Заявления за участие в него ще се приемат до 16.30 часа на 18 септември, в сградата на Административно бюро „Изток“, ул. “Ангел Кънчев“ № 70.

Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров издаде заповед, която урежда условията за разрешенията за временно поставяне на преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане по време на мероприятието.

Опазването на обществения ред на територията на събитието се възлага на полицейските служители към звено „Общинска полиция“ и служители на звено „Общинска охрана“ при Община Стара Загора. Поддържането чистотата на територията на панаира е възложено на Звено „Чистота“ и ДЗЗД "Грийн Партнърс – БКС“.

На територията на панаира е разрешено разполагането на атракционни съоръжения, произведения на художествените занаяти, обекти за продажба на захарни изделия и детски играчки.

Участниците заплащат пълната такса за 10 дни за участие в него, съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора.

Дейностите по време на панаира ще с извършват при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със заповеди на Министерството на здравеопазването.
Обхватът на мерките може да бъде променен в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната, респективно в област Стара Загора.