Гълъбово остава обгазен
Гълъбово остава обгазен / netinfo

Към 14:00 часа нивата на серен диоксид в град Гълъбово продължават да са високи.

Експертите на Регионалната екоинспекция в момента осъществяват контролни проверки в ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД, село Ковачево и „Брикел” ЕАД, град Гълъбово, за да установят изпълнението на заповедта за извеждане на мощностите.

Осъществява се непрекъснат контрол на качеството на въздуха в целия регион.

Във връзка с оповестената от РИОСВ информация за обгазяване, от ТЕЦ “Енел Марица Изток 3” работят със сероочистващи инсталации и в съответствие с българските екоизисквания.