Готов е идейният проект за обходен път на Казанлък
Готов е идейният проект за обходен път на Казанлък / Община Казанлък

Готов е идейният проект за обходен път на Казанлък. Фирмата, на която Агенция „Пътна инфраструктура" възложи изработването му след проведена обществена поръчка, предлага две възможни решения - източен и западен.

При източния обход дължината на трасето е между 9.550 км и 13.050 км. Един от вариантите предлага път, преминаващ през регулацията на града, а друг завършва с тунел с дължина над 1500 м.

При втория вариант - западен обходен път, отбелязан със синьо, дължината на трасето е 3.160 км. Предвижда се връзка на път I-5 с I-6, западно от Казанлък, като се заобикалия военното поделение. В сравнение с първия вариант се запазва транзитното движение по сегашния южен обход на град Казанлък.

Предвид редицата предимства на западен обходен път становището на Агенция "Пътна инфраструктура", на проектанта и на Община Казанлък е да се разработи и реализира западният обход на Казанлък, във връзка с изграждането на тунела под връх Шипка.