/ iStock/Getty Images
Сроковете за плащане на задълженията за вода остават без промяна
Фактурираните количества вода на територията на Дружеството за април ще бъдат начислени на база средномесечен разход, съобщиха от ВИК.

Едноличните търговци внасят осигурителни вноски до 30 юни

Всички фактури за селата ще бъдат издадени на 8 април, а датите за фактуриране в градовете остават същите.

НОИ издава персонален код вече и онлайн

Сроковете за плащане на задълженията за вода остават без промяна.