Европейска символика в Казанлък
Европейска символика в Казанлък / netinfo

Предгаровият площад на Казанлък  да получи име и паметен знак, символизиращ членството на България в ЕС.

Това предложение на председателя на Общинския съвет на Казанлък ще обсъждат на първото си за годината заседание казанлъшките общински съветници.

Форумът е насрочен за 25-ти този месец.

Сред останалите европредложения на председателя на Съвета васил Самарски са: в центровете на населените места от общината дабъдат поставени европейското и блъгарското знаме, с цел  синхоронизиране на символиката.

Самарски предлага и промяна в статута и разширяване  дейността на Информационния център в Казанлък на ул. Искра №4.

Според него функциите на Центъра могат да се разширят и той да се превърне в Европейски информационен център.

 Предложенията  вече са разгледани от Постоянната комисия по култура, информационни средства и вероизповедания.

Сред въпросите,  по които ще дискутират съветниците на Казанлък на своето първо заседание е и питане от общинския съветник от СДС Марин Пенков до кмета на общината Стефан Дамянов за назначаването на работа в общинска администрация на пенсионери.

Само за последните два месеца в адмиинстрацията на Казанлък бяха направени две такива знакови назначения.