Стара Загора
Стара Загора / DarikNews.bg
Семинар на тема „Реализация на публични политики, законодателство и управление в областта на енергийната ефективност“ ще се проведе в Стара Загора.

На форума ще бъдат представени Националния план „Енергетика – климат“ в измерение енергийна ефективност, Дългосрочната стратегия за обновяване на сградния фонд в страната, добри практики, както и резултатите от проведеното анкетно проучване и срещи по проект „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на енергийната ефективност“.

В семинара ще участват Ивайло Алексиев – Изпълнителен директор на АУЕР, Камен Колев – Ръководител на проекта и Здравко Георгиев – Управител на Софийска енергийна агенция СОФЕНА.

Семинарът ще се проведе на 28 февруари в хотел „Верея“, голяма зала от 9.30  до 13.00 часа.

Организатори са Българската стопанска камара съвместно с Агенцията за устойчиво енергийно развитие и Софийската енергийна агенция "СОФЕНА".