Центърът на Бузовград вече е обновен, откриха и екопътека
Центърът на Бузовград вече е обновен, откриха и екопътека / Община Казанлък

Eкопътека и напълно обновен център има вече село Бузовград. Тя включва мегалита „Вратата на Богинята", е изградена по проект към Националната кампания „ За чиста околна среда", финансиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), и е на стойност 9984 лева.Заслуга за изграждането на екопътеката има ТД „Орлово гнездо" със секретар Кръстьо Петков.

Със средства, включени в Инвестиционната програма на Община Казанлък за 2014 г. в размер на 15 000 лв. е направен основен ремонт и обновление на центъра на с. Бузовград. Обновен е паркът, в него са изградени нови алеи и зелени площи, поставени са бордюри, пейки и нови осветителни тела, изграден е нов паркинг в центъра на селото, възстановени са тротоарите, обновено е осветлението.

В новата Инвестиционна програма на Община Казанлък са предвидени 1 милион лева за инфраструктурата в населените места в общината,