Затварят детска кухня №5 за ремонт
Затварят детска кухня №5 за ремонт / live.varna.bg
Безплатна храна за всички деца от Детска млечна кухня  и безплатно паркиране в старозагорската Зелена зона предлагат общинските съветници на БСП. Мотивът им е за периода на противоепидемичните мерки да бъдат облекчени родителите и да е улеснен достъпа на гражданите до здравни центрове и институции. 

БСП-съветниците внесоха 5 предложения в местния парламент, като част от тях са за подкрепа на хората,  изпаднали в трудни ситуации.

„Внесли сме и предложение за  безплатно хранене на всички хора от уязвимите групи в нашата община. Свободните средства от бюджета на Общинския съвет и събраните дарения по дарителската сметка на Община Стара Загора да се пренасочат към Диетичния стол и Домашния социален патронаж като се осигури безплатно хранене на всички хора от уязвимите групи, ползващи техните услуги  и се разшири обхвата им включително и в селата в този период. При необходимост допълнителни средства да бъдат насочени за нормалната работа на триажния кабинет“, е мнението на ръководителя на левицата проф. Иван Върляков. 

Да се публикува изчерпателна информация на сайта на общината, свързана с мерките на национално и местно ниво в подкрепа на гражданите и бизнеса, както и да се актуализират своевременно обявените телефони за справки и заявки за помощ, както и да се осъществи активна кампания чрез местните медии, предлагат още заседателите.

Според БСП трябва да се възобнови работата на горещите телефони за оказване на психологическа помощ на хората. Съветниците смятат, че предложенията им ще срещнат подкрепата на колегите им, тъй като те са изцяло в интерес на гражданите.