ММИ
ММИ / ММИ
Въпреки работата в условията на пандемия, ежедневните доставки на въглища към топлоелектрическите централи от „Мини Марица-изток“ се осигуряват навреме, технологичният режим на работа не е прекъсвал.

„Изпълняваме инвестиционната си и ремонтна програма. Нямаме задължения към доставчици и контрагенти“, коментира изп. директор на „Мини Марица-изток“ инж. Андон Андонов.

Запасите на лигнитни въглища към началото на тази година възлизат на 1 800 млн. тона. Добити са над 1 231 млн. тона въглища и разкрити, транспортирани и насипани над 4 850 млн. куб.м земна маса от началото на експлоатацията на Източно-маришкото находище.

Вече година „Мини Марица-изток” ЕАД работи в режим на извънредна ситуация, предизвикана от пандемията от COVID-19. Предприетите строги мерки бяха насочени към предпазването и съхраняването на живота и здравето на работниците, за нормалното протичане на дейността на комплекса и осигуряване на ежедневните доставки от въглища за обезпечаване работата на топлоелектрическите централи в Маришкия комплекс.

Инж. Андонов е категоричен, че ясните правила, създадената добра методика на превенция в минния комплекс и стриктното изпълнение на превантивните мерки, в съчетание с подходяща организация на труд и почивка, са причина за добрия резултат и не позволиха клъстърно разпространение на коронавируса в мините, където работят 7 000 души от областите Стара Загора, Сливен, Ямбол и Хасково.

„В голяма степен това се дължи на активните действия на създадения за целта Извънреден оперативен щаб. Разработиха се протокол за минимизиране риска от заразяване на  личния състав на Дружеството с коронавирус и алгоритъм за действие при случаи на лица, проявили симптоми по време на работа. Всички мерки за превенция на COVID-19 са включени в ежедневните инструктажи на работниците и служителите. Излизане в платен годишен отпуск, дистанционна работа и сериозна реорганизация на производствения процес за работещите на сменен режим с намаляване на смените, са част от приложените мерки за намаляване броя на пряко заетите в трудовия процес“, посочи изп. директор на дружеството и добави, че до момента са издадени над 50 заповеди и близо 120 протокола от заседания на Извънредния оперативен щаб за пандемията.

Инж. Андонов, който отбелязва 40 години трудов път в енергийния комплекс, смята, че ключовият въпрос е как да съхраним лигнитните въглища, които са стратегически ресурс на държавата, обезпечаващ електроенергийната система, а от друга страна да намалим емисиите на въглероден двуокис, както повелява Зелената сделка.

Усилията са насочени към търсене на устойчиво развитие за четирите засегнати региона- Стара Загора, Сливен, Хасково и Ямбол.

„Разчитаме на високотехнологични решения, които вече се използват на различни места в света. Считам, че перспективите за въгледобива в региона минават през използването на нови технологии за улавяне на СО2, неговото съхранение и последващо използване. Търсят се възможности за сътрудничество на научната мисъл в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски”, Тракийския и Техническия университети, други български и чуждестранни висши учебни заведения“, посочи инж. Андонов, според когото се възлагат големи надежди на създадения Институт за устойчив преход и развитие в Стара Загора.

Изп. директор на „Мини Марица-изток“ е убеден, че в рамките на Европейската зелена сделка няма да има „изоставени“, защото цялостната европейска концепция е реално подплатена с възможностите за много сериозно финансиране.

„Вече има технологични решения за улавяне, съхранение и употреба на въглеродния двуокис и те трябва да бъдат използвани. Фокусирали сме се върху целта нито един миньор да не остане без работа“, категоричен е инж. Андон Андонов.