обучение
обучение / Тракийски университет
Първият учебен ден в Центъра за езиково и специализирано обучение на чуждестранни граждани в Тракийски университет – Стара Загора започна за 19 курсисти от Гърция, Турция, Кипър, Ирландия и Италия.

Те бяха посрещнати от преподавателите си и заместник-ректора по учебната дейност доц. Нели Грозева в заседателна зала „Димитър Димов“, където с помощта на преводачи получиха указания как ще протече учебната година за тях.

Курсът на обучение е с продължителност 9 месеца, в два семестриални срока – от 1-ви октомври до 15-ти февруари и от 15 февруари до края на юни. Те ще учат всеки работен ден от седмицата по 6 учебни часа. Първият срок ще изучават само български език със ст. преподавател Любомира Спасова и преп. Олга Георгиева, а през втория срок започват и обучение по химия с преподавателите доц. д-р Звезделина Янева и доц.д-р Лилко Доспатлиев и по биология с гл.ас. д-р Маргарита Маринова и доц. д-р Катя Величкова.

В края на първия семестър курсистите ще се явят на изпит по български език –писмен и устен, а цялостното обучение ще завърши с три държавни изпита по изучаваните предмети.

Успешно издържалите изпитите ще получат свидетелство, с което могат да кандидатстват в различните специалности в Тракийски университет.

Курсът беше разделен на две групи, съобразно противоепидемичните мерки за социална дистанция.