1200 дела в Административния съд през миналата година
1200 дела в Административния съд през миналата година / DarikNews.bg

1200 дела са постъпили през изминалата година в Административен съд Стара Загора. Има увеличение на исковите производства. То идва основно от лишените от свобода, които търсят административно своите права в съда по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Това каза председателят на съда Пламен Петрунов.

Днес бе организиран „Ден на отворените врати" в Административния съд. Инициативата се осъществява с цел популяризиране дейността на съда и е във връзка с Деня на българската Конституция - 16 април, професионален празник на юристи и съдебни служители.

Присъстваха ученици от Търговската гимназия, които в момента са 11 клас и изучават основи на правото. Те се запознаха с функциите на Административния съд като арбитър между институциите и гражданите, с историята и дейността на съда, с възможностите за извършване на справки по дела през интернет, със структурата на институцията и работата на съдиите и съдебната администрация, с правилата за посещение и поведение в съда и съдебните зали.