/ IStock
На три години и шест месеца „лишаване от свобода“ ефективно, при първоначален строг режим на изтърпяване, е осъден мъж, обвинен от Софийска градска прокуратура за данъчно престъпление, съобщиха от обвинението.

Подсъдимият е бил подведен под наказателна отговорност за действията му в качеството на управляващ и представляващ търговското дружество „Н.-2000“ ЕООД.

Въпросната фирма се занимавала с производството на вълнообразен картон и опаковки от хартия и картон. Дейността се осъществявала на бензиностанция в Пазарджик и в цех за опаковане в с. Главиница.

Предадоха на съд обвиняем за измама в София

Счетоводното отчитане на „Н.-2000“ ЕООД било организирано и се водело от подсъдимия. Той обработвал първичните документи, изготвял месечните справки-декларации и попълвал отчетните регистри - дневници за покупки и продажби, в които отразявал фактурите.

Като регистрирано лице по Закона за данък върху добавената стойност, И.К. редовно и в срок, с изключение на данъчен период за м. ноември 2015 г., изготвял документите, в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба, и ги подавал пред данъчните органи.

В периода от октомври 2015 г. до април 2016 г., пред ТД на НАП в Пазарджик и София, подсъдимият използвал документи с невярно съдържание и потвърдил неистина в подадените данъчни декларации.

Той отразил фактури по доставки без да са реално извършени такива, като по този начин приспаднал неследващ се данъчен кредит в общ размер 397 078,48 лева.

Действайки по този начин, представляващият „Н.-2000“ ЕООД избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери - 492 244, 52 лева. Общият размер на дължимия корпоративен данък възлиза на 95 166,04 лева.

Осъдителната присъда подлежи на обжалване и протест в законоустановения срок пред Софийски апелативен съд.