/ пресцентър, Софийска вода
Стартира проект за изграждане на канализация и подмяна на съществуващ водопровод по улиците, попадащи във водосбора на Главен колектор IV в кв. „Горубляне“.
 
За последните десет години „Софийска вода“ е инвестирала малко над 13 млн. лева, като са изградени 8758 м водопровод и 6597 м канал в квартала.