Жестовият език да бъде признат за официален, настояват от Съюза на глухите
Жестовият език да бъде признат за официален, настояват от Съюза на глухите / снимка: sxc.hu
Консултативен съвет с участието на представители на глухата общност ще работи за въвеждане на българския жестов език при административното обслужване на глухите и сляпо-глухите хора на територията на Столична община. Това предложение бе единодушно подкрепено на днешното заседание на Комисията за връзки с гражданското общество към СОС.

В състава на съвета ще има общински съветници, длъжностни лица от Столична община и районните администрации, както и до четирима представители, излъчени от неправителствените организации на и за глухите хора.

В рамките на половин година трябва да е готов план за действие с мерките, сроковете и средствата за въвеждане на административното обслужване на глухи и сляпо-глухи граждани на територията на Столична община, както и превод на жестов език при мероприятия с участие на хора с увреден слух. Ще бъдат създадени и специални информационни видеоклипове на теми „Транспорт“, „Социални дейности“ и „Спорт“, които ще бъдат качени на електронния портал на Столична община.

„В проекта за решение, който предлагаме, всички точки са предварително обсъдени и имат подкрепата на представители на неправителствените организации на и за глухите хора“, заяви при представянето на доклада един от вносителите му – общинският съветник Анна Стойкова.

Законът за българския жестов език, който влезе в сила през февруари 2021 г. задължава общините да създадат условия за административно обслужване на глухи и сляпо-глухи лица до края на 2022 г. Само месец след приемането на закона, със заповед на кмета на София Йорданка Фандъкова, бе създадена работна група, която да направи анализ и да подготви предложения за изпълнение на ангажиментите за административното обслужване на глухите и сляпо-глухите лица от страна на Столичната общинска администрация.

Вече започна информационна кампания сред различни звена от администрацията за живота, идентичността и културата на глухата общност.
Столична община