/ БТА
Градският прокурор на София Илиана Кирилова сезира Висшия прокурорски съвет за образуване на дисциплинарно производство срещу бившия районен прокурор на София Невена Зартова. Искането на Кирилова е изпратено чрез и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, информират от прокуратурата.

Искането се базира на доклад за извършена проверка на действията на трима прокурори от СРП, както и на техния административен ръководител. Проверяващият върховен прокурор стига до извода, че тримата прокурори при СРП не следва да носят дисциплинарна отговорност, докато такава трябва да носи Зартова.

Проверката обхваща пет конкретни действия на прокурор Зартова, свързани с образуване по устно разпореждане на 29 май 2023 г. на прокурорска преписка от СРП. За три от извършените от Зартова действия проверяващият прокурор стига до извода, че са умишлено допуснати - нарушение на служебните задължения, дисциплинарно нарушение, уронване престижа на съдебната власт. 

► На първо място се установява, че Софийска районна прокуратура неправомерно се е самосезирала по публикация в електронно издание без в същата изобщо да са налице данни за извършено престъпление.

На второ място проверката констатира, че тогавашният административен ръководител на СРП сама е осигурявала свидетели по делото, което само по себе си не е нарушение. Проблемното в случая е естеството на показанията им, с които Зартова е била наясно. Това сочи, че през цялото време тя е съзнавала, че мястото на водене на досъдебното производство още от самото му образуване е неправомерно. Касае се за досъдебно производство, което е следвало да се изпрати на компетентната Софийска градска прокуратура и това представлява дисциплинарно нарушение.

► На трето място -  в качеството си на административен ръководител, Невена Зартова е провеждала телефонни разговори с тогавашния ръководител на ГДБОП, от когото е изисквала задържането на лица. Проверката не установява с това си действие Зартова да е осъществила състав на престъпление, но са налице данни за дисциплинарно нарушение. 

► На четвърто място - след като на 5 юни миналата година Зартова е узнала, че досъдебното производство, образувано и водено неправомерно в СРП, вече е изискано от СГП, тя е предприела действия по предотвратяване това да се случи, което сочи, че целенасочено досъдебното производство не е изпращано от СРП в СГП. Тези действия не представляват престъпление, но могат да се разглеждат като уронване престижа на съдебната власт, с оглед на това, че като административен ръководител Невена Зартова умишлено е допуснала наблюдаващите прокурори да извършат нарушения, които е следвало да предотврати. Това все пак се случва, но на последващ етап и е направено устно. 

Цялостният анализ на доказателствата, при което се отчитат всички действия на прокурор Зартова – от посещението непосредствено преди самосезирането при тогавашния главен прокурор Иван Гешев, през осигуряването на свидетели по делото, проследяване на извършването на процесуално-следствените действия (претърсвания и изземвания), до създаването на организация за недопускане изпращане на делото на СГП, говори за умисъл на действията“, се посочва във внесеното предложение до Висшия прокурорски съвет за образуване на дисциплинарно производство спрямо бившия административен ръководител на СРП.
На 15 февруари прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), изпълняваща функциите на Висш прокурорски съвет, освободи от поста административен ръководител на Софийска районна прокуратура (СРП) Невена Зартова. Колегията назначи прокурор Светлана Митова от Върховна прокуратура за временно изпълняваща длъжността до избора на титуляр.

По желание на Зартова колегията я преназначи като прокурор в Софийска районна прокуратура. Оставката ѝ бе гласувана с единодушие и без обсъждания. По същия начин бе подкрепено и предложението Светлана Митова да оглави временно СРП.

Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня
Димитър Абрашев, БТА