/ iStock/Getty Images
Всичките 20 дела, образувани в Административен съд (АС) Видин срещу решение на Министерския съвет на Република България за отчуждаване на имоти-частна собственост при изграждане на участък от път Е-79 "Видин-Ботевград", са приключили. Това съобщават от Административен съд Видин.

По 11 от производствата АС е отхвърлил жалбите на оспорващите размерите на определените им обезщетения за отчуждените имоти и/или части от тях.

По 6 от делата, касаещи земеделски имоти в землището на с. Ивановци, обл. Видин и земеделски имот във Видин жалбите са признати частично, като съдът е увеличил размерите на паричните обезщетения за претендираните имоти.

Прекратените по молби на жалбоподателите 2 дела, определенията на които подлежат на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в седем дневен от съобщението на страните, не са оспорени и са влезли в законна сила.