/ iStock/Getty Images
Дворецът „Саръгьол“ представлява обширна дървена сграда, използвана като ловна хижа от царете на Третото българско царство
Министърът на околната среда и водите Асен Личев изпрати заявление до министъра на културата за определяне на хижа „Саръгьол" като обект на недвижимо културно наследство.

Хижа „Саръгьол" попада в границите на Национален парк „Рила", в който горите, земите и водните площи са в режим на изключителна държавна собственост. Имотът е предоставен за управление на Министерството на околната среда и водите със заповед на областния управител на Област София от февруари 2021 г., съобщиха от МОСВ.

Уникална находка от световна величина откриха при разкопките на Русокастро (СНИМКИ)

Той се намира в непосредствена близост до защитена територия „Централен Рилски резерват“. Дворецът „Саръгьол“ представлява обширна дървена сграда, използвана като ловна хижа от царете на Третото българско царство.

Построен е от Цар Фердинанд I между 1912 и 1914 г. След 1946 г. „Саръгьол“ е национализиран, ремонтиран и съхранен в автентичния си вид. Стилът е съчетание на възрожденски и алпийско-европейска архитектура.

Гората около имота е вековна и уникална със своята автентичност, състав и възраст. Хижата е подстъп до ядрото на най-голямата популация на балканска дива коза в страната, а в непосредствена близост са едни от най-съхранените и запазени местообитания на глухар и кафява мечка.

МОСВ

Тези видове, които са вписани в Закона за биологичното разнообразие, са индикатори за състоянието на горите и критерий за висока стойност на биологичното разнообразие в тях.

„Съчетаването на историческото значение на обекта с уникалния ландшафт и богатото биологично разнообразие в района предпоставя да бъдат положени необходимите грижи за съхраняване на хижа „Саръгьол“, посочва министър Асен Личев в писмото си до министъра на културата.

МОСВ предвижда хижата да бъде функционално обособена като научно-координационен център за обмяна на опит и провеждане на обучения между експерти от системата на министерството и учени, занимаващи се с изследване и мониторинг на биологичното разнообразие.

С полагане на необходимите грижи, в активния летен сезон сградата може да стане достъпна и за посещения на туристи с културно-познавателна цел. Предстои от Министерство на културата да бъде преценена възможността за провеждане на процедура по идентифицирането на хижа „Саръгьол“ като недвижима културна ценност.