Снимката е илюстративна
Снимката е илюстративна / Sofiq Photo Agency
Открита е мъртва мечка в района на Доспат след сигнал на спешния телефон 112 и последваща проверка в района на село Чавдар от експерти на Регионалната инспекция по околна среда и води в Смолян и служители при ТП ДГС – Доспат.

При проверката е открита мъртва кафява мечка (Ursus arctos). Екземплярът е млад мъжки, в цялост, без липсващи органи, като смъртта е настъпила преди няколко дни.

При първоначалния оглед не е установена причината за смъртта. За изясняване на обстоятелствата по случая е сезирана прокуратурата.

Кафявата мечка е вид, включен в приложение №3 на Закона за биологично разнообразие, отбелязан със знак (*) и за него се прилагат разпоредбите на чл. 278д от Наказателния кодекс – "Който противозаконно унищожи, повреди, държи, придобие или отчужди екземпляр от европейски или световно застрашени диви гръбначни животни или екземпляр от вид по приложение №3 към Закона за биологичното разнообразие, означен със знак (*), се наказва с лишаване от свобода до пет години, както и с глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева".
БНР