/ iStock/Getty Images
От средата на месец януари поетапно ще бъде въведена нова организация на движение и работата на светофарните уредби по бул. ”Тодор Александров” и бул. ”Константин Величков”, съобщиха от Столична община.

Промяната се въвежда пилотно и целта е да доведе до увеличаване на пропускателната възможност и на двата булеварда с между 20-30%. Промените предполагат още намаляване на опашките от чакащи автомобили и на двата булеварда с около 200 метра.

За спокойното преминаване на пешеходците ще се увеличи времето за зелен сигнал за пешеходното пресичане водещо към обособения перон на бул. ”К. Величков” при кръстовището с бул. ”Т. Александров”.

Ще ремонтират голяма част от Борисовата градина

Промените ще бъдат въведени на два етапа. Първият включва:


- Разрешаване на ляв завой на кръстовището на бул. ”Т. Александров” и ул. ”Д. Петков” в посока от бул. ”Т. Александров” към ул.”Д. Петков” в посока към бул. ”Ал. Стамболийски” – в отделна фаза с гарантиран зелен сигнал за безконфликтно извършване на завоя;
- Промяна в работата на светофарната уредба на кръстовището на бул. ”Ал. Стамболийски” и ул. ”Д. Петков” – с цел подобряване на пропускателната способност от ул. ”Д. Петков”, за поемане на пренасочения трафик;
- Обособяване на отделна фаза за ляв завой (безконфликтно извършване на завоя) на  кръстовището на бул. ”Т. Александров” и ул. ”Д. Петков” в посока от бул. ”Т. Александров” към ул.”Д. Петков” в посока към  бул. "Сливница";
- Забрана на ляв завой на кръстовището на бул."Т. Александров" и бул. "инж. Иван Иванов" в посока бул. "Сливница" - същият следва да се извършва на кръстовището с ул. "Д. Петков" в рамките на нововъведената отделна фаза за ляв завой.
 
На втория етап ще бъдат въведени:

- Забрана на левите завои в двете посоки от бул. ”Т. Александров” към бул. ”К. Величков”
- Забрана за паркиране на бул. ”Ал. Стамболийски” в участъка от ул. ”Три Уши” до бул. ”Константин Величков”, с цел увеличаване на зоната за престрояване и изчакване на кръстовището на бул. ”Ал. Стамболийски” и бул. ”К. Величков”
- Забрана на ляв завой от бул. ”К. Величков” в посока бул. ”Ал. Стамболийски” към „Център”
- Увеличаване на времето за ляв завой от бул. ”К. Величков” към ул. ”Пиротска” – като алтернативен маршрут за компенсиране на забранения ляв завой от бул. ”К. Величков” към бул. ”Ал. Стамболийски”
- Промяна в работата на светофарната уредба /СУ/ на кръстовището на бул. ”К. Величков” и бул. ”Т. Александров”, чрез която ще се увеличи времето за зелен сигнал за направленията, както по бул. ”Т. Александров” така и на тези по бул. ”К. Величков”, без да се увеличава цикъла на СУ
- Промяна в работата на СУ по дължината на бул. ”Т. Александров” и бул. ”К. Величков” – актуализация на координационните режими
- Забрана за паркиране на бул. ”Ал. Стамболийски” в участъка от ул. ”Три Уши” до бул. ”Константин Величков”, с цел увеличаване на зоната за престрояване и изчакване на кръстовището на бул. ”Ал. Стамболийски” и бул. ”К. Величков”