/ iStock/Getty Images
По повод честването на 30 години от създаването на Нов български университет (НБУ) Центърът на книгата към висшето училище е дарил на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий" 85 издания съвременна научна литература, съобщават от НБУ. Книгите са издадени от висшето учебно заведение.

Директорът на Центъра на книгата Надя Терзиева е предала на Националната библиотека по 15 броя от всяко издание, общо 1275 екземпляра.

Книгите обхващат широк спектър от теми в областта на историята, антропологията и съвременните политически науки, философията, социологията и психологията, езикознанието, българистиката и приложната лингвистика, икономиката, архитектурата и здравеопазването, както и в областта на музиката, театъра, киното и изобразителното изкуство.  

Според директора на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий"  (НБ) доц. д-р Красимира Александрова дарението е изключително ценно. Тя обяви, че НБ се ангажира да предостави част от книгите на библиотеки в страната, както и за международен книгообмен: „Националната библиотека, съобразно функциите си по Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения, събира и съхранява печатни и други произведения с цел да се осигурят пълни колекции от тях и да бъдат запазени като част от националното културно наследство. Обичайна практика е библиотеката да предоставя нови издания на регионалните, читалищните и университетските библиотеки, като по този начин обогатява фондовете им. А от друга страна така се подпомага и съкращава пътят на книгата от автора до читателя".
БТА