Становище на Екобулпак относно дейността на организацията в  Ямбол
Становище на Екобулпак относно дейността на организацията в Ямбол / netinfo

Във връзка със зачестилите нападки срещу ЕКОБУЛПАК АД от страна на "Движение с екологична насоченост" Ямбол и две извънпарламентарни партии, бихме искали да изложим следните факти:

По отношение на твърдението, че „ЕКОБУЛПАК АД е част от обръча от фирми на министър Нона Караджова" и „в защита на частните интереси на ЕКОБУЛПАК АД в община Ямбол се изгражда регионално депо до вече съществуващата Инсталация за предварително третиране на отпадъци на ЕКОБУЛПАК АД, а не обратното", излагаме фактите: 1976г. - община Ямбол депонира отпадъците си на сметището, находящо се в района на село  Хаджидимитрово,2002 г. - Издадено е решение по ОВОС на директора на РИОСВ - Стара Загора за реализация на инвестиционен проект - „Актуализиация на проект за разширение на депо за твърди битови отпадъци на гр. Ямбол". През 2004 година  е създадена Националната организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки ЕКОБУЛПАК АД. Заповедта за създаване на дружеството е подписана от министъра на околната среда и водите в правителството на Симеон Сакскобурготски - Долорес Арсенова.  Във връзка с изпълнението на своите задължения през 2005 година, вменени от Закона за управление на отпадъците, ЕКОБУЛПАК АД сключва договор с община Ямбол за въвеждане на система за разделно събиране на отпадъците в общината. 2006 г. - ЕКОБУЛПАК АД закупува два имота в местността Гол Баир, в района на землището на  Хаджидимитрово. Имотите се намират в непосредствена близост до съществуващoто вече депо. Двата имота са обединени и урегулирани в УПИ през 2007 година. 2008 г. - Издадено е Комплексно разрешително за изграждане на регионално депо за неопасни отпадъци.  2 юли 2009 г. - Официално откриване на Инсталацията за предварително третиране на отпадъци на ЕКОБУЛПАК АД. Лентата на съоръжението е прерязана от зам.-министъра на околната среда и водите Атанас Костадинов. 27 юли 2009 г. - Встъпване в длъжност на правителството на  Бойко Борисов, в което Нона Караджова е избрана за министър на околната среда и водите.

Извод: От изложените по хронологичен ред факти е видно, че министър Караджова не би могла да има нищо общо с решението за избор на място на депото, както и с разполагането на инсталацията на ЕКОБУЛПАК АД до съществуващото вече

Във връзка с твърдението, че „благодарение на обвързаността си с министър Нона Караджова и с кмета на Ямбол  Георги Славов ЕКОБУЛПАК АД си осигурява доста тлъсти приходи"

ЕКОБУЛПАК АД е акционерно дружество, което по закон не разпределя печалба, а акумулираните средства инвестира в изграждането на устойчиви системи за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки.  Инвестицията на ЕКОБУЛПАК АД в инсталацията край с. Хаджидимитрово е на стойност 5 000 000 лв. За обслужването й са открити 70 нови работни места. Понастоящем ЕКОБУЛПАК АД има изградени сепариращи инсталации в София, Габрово, Пазарджик, Търговище и Ямбол. Чрез изграждането на инсталации за предварително третиране на отпадъци организацията изпълнява задълженията си, посочени в Закона за управление на отпадъците (видно от приложеното прес съобщение на Пресцентъра на МОСВ по повод учредяването на организацията).

ЕКОБУЛПАК АД не получава финансиране от държавен и/или общински бюджет, нито пък използва средства, отпуснати по оперативни програми на Европейския съюз. Инвестициите се осигуряват чрез банкови кредити и основната дейност на дружеството като организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки.

На всички места, където ЕКОБУЛПАК АД обслужва процесите по управление на отпадъци, това е съгласувано с необходимите законови изисквания, в това число и тези на ЗОП.

Оставяме на здравомислещите хора в България сами да преценят доколко нападките по отношение на ЕКОБУЛПАК АД отговарят на истината.