Сливенски ученици напредват по проекта „Аз мога да строя
Сливенски ученици напредват по проекта „Аз мога да строя / сн. архив Дарик - Сливен

Ученици от Професионалната гимназия по строителство и геодезия „Арх. Георги Козарев" в Сливен се включиха в проекта „Аз мога да строя". Целта е бъдещите специалисти, преминавайки през всички етапи и дейности на строителния процес, с помощта на действащи специалисти в областта на архитектурата, инвестиционното проектиране и техни преподаватели,  да получат практически знания и умения, необходими за бъдещата им професионална реализация. Работата на учениците условно е разделена на няколко етапа - изготвяне на идеен проект, на технически проект, на работен проект и проектиране. Сливенските ученици вече защитиха идейната фаза на своите проекти пред комисия, в която имаше инженери, архитекти, представители на общината и на строителни фирми. 

Проектът „Аз мога да строя" е по инициатива на Камара на строителите в България и се провежда, освен в Сливен, в Стара Загора, Бургас, София и Русе.

На защитата на сливенските ученици присъства и Пламен Иванов -  председател на Камарата на строителите в Пловдив, автор на проекта „Аз мога да строя".