Решението за съветническите заплати влиза в съда
Решението за съветническите заплати влиза в съда / Дарик Сливен, Архив

Районната прокуратура в Сливен е протестирала пред Административния съд решението от 30 януари на Общински съвет за изменения и допълнения към Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. „

Протестът е внесен в съда на 12 февруари чрез Председателя на Общинския съвет до Административния съд и визира добавянето на нова ал. 4 към чл. 12, съгласно която „В случаите на чл. 9, ал. 6 от Правилника зам.-председателят на Общински съвет Сливен, изпълняващ функциите на Председател има задълженията и се ползва от правата, предвидени в правилника” - каза пред Дарик говорителят на прокуратурата Милена Радева.

Според прокуратурата тази нова алинея заобикаля Закона за местното самоуправление и местната администрация и трябва да бъде обявена за нищожна. Решенията на Общинските съвети по закон минават на проверка през Районните прокуратури.

С протестираното решение местните парламентаристи гласуваха новите си, увеличени заплати. Засега протеста на прокуратурата е без движение, тъй като трябва да се внесат държавните такси за обявяването на протеста в Държавен вестник, съобщи председателят на Административен съд – Сливен Владимир Първанов.

От прокуратурата изчакват писмо от съда, за да имат основание да внесат таксата. Веднага след като това стане, ще бъде насрочено заседание.