Проверяват колко са стресирани работещите в хотели и ресторанти
Проверяват колко са стресирани работещите в хотели и ресторанти / www.sxc.hu

 

Европейска кампания за инспектирането на психосоциалните фактори на работната среда ще се проведе на два етапа през 2013 г., съобщават от Инспекция по труда в Сливен. Първият етап започна в началото на годната и ще приключи на 30 април, вторият ще се проведе във времето от 1 юни до 30 септември. Проверките са съсредоточени в отраслите хотелиерство и ресторантьорство.

Прави се оценка на психосоциалните рискове. Стресът на работното място е често посочван като основен проблем на работодателите, работещи в сферата на хотелиерството или ресторантьорството, отбелязват от инспекцията.

Вече са проверени 8 обекта от горепосочените отрасли. Проверките се провеждат тематично, т.е. изискват се документи, свързани с оценката на риска и предприетите мерки. На база на преценката и оценката на риска, е възможно да се установи кои рискове са най-значими. Някои рискове могат да бъдат избегнати с предприемането на конкретни мерки от работодателя, който познава най-добре процеса на работа. Други рискове са трудни за избягване, но може да се въздейства върху степента на риска и тежестта на вредата от него.

Проверките до момента са приключили с издаване на индивидуален административен акт, в който са дадени задължителни предписания със съответните срокове за изпълнение.

Целта на кампанията е, чрез инспектиране да се обърне специално внимание на психосоциалните рискове в работната среда. Работодателят би следвало да изследва психисоциалните фактори на работната среда и да оцени и документира всеки установен риск.