Продължава приемът на молби за помощи за отопление
Продължава приемът на молби за помощи за отопление / Дарик - Сливен архив

3 858 молби-декларации за отпускане на целева помощ за отопление са приети до 2 септември в Дирекции „Социално подпомагане" на територията на  област Сливен. От тях са обработени 2 764, като са отпуснати 2 601 целеви помощи и са отказани 163 молби. За община Котел са отпуснати 780 помощи за отопление с твърдо гориво и са отказани 111. В община Нова Загора 131 помощи, отказани няма. Помощите за община Сливен са 1520 броя, отказани 46 и община Твърдица 170 помощи са отпуснати и са отказани 6.

Целевата помощ за отопление за сезон 2011-2012 г. е в размер на  57,92 лв. месечно и се отпуска за период от пет месеца. Молби-декларации се приемат в Дирекции „Социално подпомагане" по постоянен адрес на лицата или семействата, като крайният срок за подаването им е 31 октомври 2011 г.