/ iStock/Getty Images
Дирекцията на Природен парк "Сините камъни" обяви кампания за "осиновяване" на туристически пътеки, кътове за отдих, заслони и други туристически обекти на територията на парка. Това съобщиха на страницата си от ръководството на Парка.

През последните години са били ремонтирани общо 55 км туристически пътеки, обновена е била парковата инфраструктура, включваща погледни площадки, детски кът, Алея на здравето, детски съоръжения, мостове, маси и пейки, заслони, кътове за отдих, огнища, чешми и т.н. Поддръжката на новите обекти изисква постоянна грижа.

За да се опази постигнатото, от Дирекцията са съставили списък на най-посещаваните туристически обекти, предлагани за "осиновяване", което включва почистване и поддържане с доброволен труд на избрания обект. На всеки "осиновен" обект ще се постави типова информационна табела, показваща кой се грижи за него.

Записването за "осиновител" става след попълване на формуляр в Дирекцията на ПП "Сините камъни"