Приемат заявления за безплатни винетки
Приемат заявления за безплатни винетки / Sofia Photo Agency, архив

Започна приема на заявления-декларации за получаване на винетни стикери от лица с трайни увреждания за 2014г., съобщават от Регионалната дирекция за социално подпомагане – Сливен. Лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане имат право на безплатна едногодишна винетка за собствен или съпружеска имуществена общност лек автомобил. Право на винетка имат и лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст.

Заявлението-декларация се подава по постоянен адрес на лицето с увреждане, като към него се прилагат копие от експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК; копие от свидетелство за регистрация на лекия автомобил; копие от застрахователна полица за сключена застраховка „Гражданска отговорност”, с която се удостоверява, че лекият автомобил е с обем на двигателя до 2000 куб см и с мощност до 117,64 Kw  (160 конски сили). Други необходими документи са копие от пълномощно с нотариално заверен подпис, в случаите когато лицето с увреждане не е в състояние само да подаде заявление-декларацията; лична карта или личен паспорт (за справка) на лицето с трайно увреждане; в случай на упълномощаване лична карта на упълномощеното лице и копие от документа за самоличност на лицето с увреждане; копие от удостоверение за раждане на детето; удостоверение от учебното заведение, когато детето е навършило 18 години, че е записано като ученик.

Годишната винетка е с валидност от 1 януари на текущата година, за която е издадена, до 31 януари на следващата година.

 

През 2013г. в област Сливен са подадени 3184 заявления-декларации за отпускане на винетни стикери, като от тях 3170 са одобрени и 14 са отказани.