/ Община Котел
Председателят на Общински съвет Котел Христина Чолакова бе лектор на годишната среща на местните власи, организирана от Националното сдружение на общините в РБ. Чолакова изнесе лекция на тема „Проверки на Върховна административна прокуратура-слабости и поуки за общинските практики“.


В дните на срещата се проведоха редица дискусии по важни за местните власти теми, свързани с устойчивото развитие на общините, алтернативите за финансиране управлението на отпадъците, проблемите на общинското здравеопазване, мерките на правителството за намаляване на административната тежест, електронното управление, общинска социална политика, развитието на селските райони и други.

В рамките на годишната среща бяха подписани две споразумения за сътрудничество между  председателя на Народното събрание Димитър Главчев и председателя на управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ Даниел Панов и Министерски съвет, представляван от вицепремиера Томислав Дончев.