Откриват  Природозащитен туристически център Сините камъни - Сливен
Откриват Природозащитен туристически център Сините камъни - Сливен / Интернет

Природозащитен туристически център "Сините камъни" – Сливен ще бъде официално открит днес. Центърът вече е построен, намира в северната част на пазара и разполага с офиси за администрацията на природния парк, изложбена зала и др.

Той ще посреща туристи, ще разпространява рекламни материали и ще осъществява работа с деца. Извършено е озеленяване.

Извън проекта с допълнителни средства от Изпълнителната агенция по горите е изградена система за видеонаблюдение и СОТ.

Общата стойност на проект "Устойчиво управление и устройство на ПП "Сините камъни" е 3 млн. 680 хил. и 687 лв, като 3 млн. 128 хил. 584 лв са европейски средства от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите са от държавния бюджет. Срокът за изпълнение е до 31 март 2015 г.

Дейностите в него включват опазване, поддържане и възстановяване на природни местообитания на растения и животни; проучвания върху прилепите, бозайниците, птиците; изграждане на туристическа инфраструктура - кътове за отдих, маршрути, табели и т.н.