От астма боледуват най-често учениците в Сливенско

От астма боледуват най-често учениците в Сливенско
От астма боледуват най-често учениците в Сливенско / www.sxc.hu

Само 62,70% от учениците на възраст от 7 до 18 години са минали годишен профилактичен преглед през учебната 2009/2010 г., показва справка на РИОКОЗ - Сливен. От 11 529 деца са обхванати 7229. 

При профилактичните прегледи са регистрирани 628 заболявания.  Най-много са учениците, страдащи от астма - 121, следвани от смущения в зрението - 116, като влияние за това оказват неправилно организирания дневен режим, повишеното учебно натоварване, застояването пред компютрите и телевизора. На трето място са регистрираните случаи на затлъстяване - 51, което вероятно има връзка с небалансираното хранене, намалената двигателна активност и др.

На диспансерен учет се водят 348 ученика, като 232 са във възрастта 7 - 14 години и 116 - във възрастта 14 - 18 години. Най-голям е броят на случаите с астма, следвани от болести на ендокринната система, болести на нервната система, на сърдечно-съдовата, психични заболявания и др.

Данните от антропометричните показатели сочат, че от учениците най-голям е броят на тези с нормален ръст - 93,44%.