Одобриха мерките за готовност при усложнена обстановка в Болярово
Одобриха мерките за готовност при усложнена обстановка в Болярово / община Болярово

Общинските съветници в  Болярово приеха днес на сесия очтема за разходите за  командировки на кмета на общината и председателя на Общинския съвет за третото тримесечие на 2014 година.

Местните управници одобриха предприетите мерки за повишаване готовността за действие в усложнена зимна обстановка за сезон 2014 – 2015 година и определиха имотите – общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.

На днешната сесия бяха приети още промяна на приетия Годишен план за развитие на социалните услуги за 2014-2015 година в община Болярово,  промяна вида на социалната услуга от резидентен тип “Защитено жилище”,, актуализация на план-сметката за разходите от такса битови отпадъци за 2014 година,  продажба на имот – частна общинска собственост в Болярово, ул.”Девети септември” , промяна на бюджета и инвестиционната програма на общината за 2014 година, приемане на промяна на План-сметка за дейност “Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов” за 2014 година, предварително съгласие за учредяване на право на строеж (закупуване) на площ в село Горска поляна, собственост на община Болярово, за изграждане на технологична плащадка .