Очаква се броя на безработните да достигне 200 000 души
Очаква се броя на безработните да достигне 200 000 души / Дарик Сливен

КНСБ продължава да настоява за временно замразяване цените на електро- и топлоенергията, заяви в Сливен вицепрезидентът на синдиката Пламен Димитров и добави: „Косвено чрез вас отговарям на Ангел Семерджиев, шефа на ДКЕВР, който твърди, че искането не било пазарно да, не е пазарно, но да не би в условията на криза трябва да се приемат само пазарни действия?"

Пламен Димитров и Валентин Никифоров бяха в Сливен, за да участват в регионално съвещание на синдиката за областите Сливен, Бургас, Ямбол и Стара Загора. Тук те заявиха, че се очаква 200 000 души в България да останат без работата си тази година, а нивото на официалната безработица ще достигне 14-15%. 

Конфедерацията ще участва в започващите на 25 февруари преговори за антикризисни мерки, на които ще предложи отваряне на  фискално пространство, което да спомогне за предприемане на конкретни мерки, подкрепящи връщането на парите към бизнеса.

Трябва също влизането в еврозоната да бъде свалено като непосредствена цел в бюджетната ни политика, което да даде възможност не финансовият министър, а министър-председателят да определя правилата. Друго предложение е да се потърси свеж ресурс от 500 млн. лева от банката за развитие, които да са достъпни за бизнеса.

От КНСБ предлагат и две групи мерки за домакинствата - увеличение на минималната работна заплата над прага на бедността, отпадане на тавана за обезщетение при безработица, подкрепа на семействата, в които и двамата са без работа и  имат ипотечен кредит и др.