Обсъждат новата структура на общинска администрация на сесия в четвъртък, може да има освободени
Обсъждат новата структура на общинска администрация на сесия в четвъртък, може да има освободени / Дарик Сливен, Архив

Новата структура на общинска администрация ще бъде внесена за обсъждане на на сесията на Общински съвет Сливен на 28 януари,в четвъртък. В нея е заложено намаляване на щатните бройки в администрацията с 10 места. Прекратени са и 80 % от сключените от общината граждански договори, които са били 50 на брой, съобщи кмета Стефан Радев.

"В новата структура не се предвижда да съществува отдел „Развитие на населените места", където досега са били назначени 6-ма служители. Ще има повече дирекции отколкото в сегашната структура", допълни кметът. "Сред планираните промени е разделянето на сегашната дирекция „Местни приходи" на два отдела, като единият ще се занимава само с целенасочени действия по събирането на натрупани задължения", поясни Радев.

За да бъдат спестени разходи се предвижда съкращаване на бройки и при служителите, заети с местни дейности, които са около 200 човека и не се водят към администрацията.  В предложението за новата структура е заложено редуциране на служителите в кметствата в община Сливен, заети с местни дейности.

По думите на кмета, ще останат само тези, които са посочени в административната структура. В 11 от големите села на общината се предвижда да има по двама специалисти в кметствата, в 17 от населените места ще има по едни специалист.

В други 11 ще работи по един специалист на 4-часов работен ден, в 5 от най-малките села няма да има специалисти, а само кмет.

Относно служителите, които са придобили право на пенсия и са били на работа в общината, кметът коментира, че трудовите правоотношения с голяма част от тях са прекратени.