Обсъждат алтернативните социални услуги, предлагани в областта
Обсъждат алтернативните социални услуги, предлагани в областта / netinfo

Развитието на социалните услуги в общността е тема на пресконференцията на Областна дирекция "Социално подпомагане". Директорът Тотка Костова ще представи развитите на територията на област Сливен алтернативни социални услуги и държавно делигирани дейности.

За своя опит ще разкажат Ивелина Григорова – от Комплекс за социални услуги за деца и семейства; Диана Цветанова – управител на Защитено жилище за хора с интелектуални затруднения и Цветанка Радева – експерт в отдел “Образование, младежки дейности, спорт, здравеопазване и социална политика” при община Нова Загора.