/ Община Сливен
Приеха и промяна в промяна на част от транспортната схема
Общинският съвет прие на свое заседание актуализацията на бюджета на Община Сливен, съобщиха от Общианта.

Промяната е свързана с вътрешни размествания по някои от финансовите пера заради приключване на текущи проекти.

"Предвижда се още финансиране на част от дейността на предоставяните социални услуги в града, за ремонти на читалищата в селата Желю войвода и Ичера, за отводняване и рехабилитация на част от уличната мрежа в Сливен и в няколко населени места", посочи кметът Стефан Радев.

Сайтът на Община Сливен зае второ място в национална годишна класация

Приета е и промяна в общинската транспортна схема по утвърдени маршрутни линии Сливен - Бозаджии, Сливен - Скобелево и Сливен - Струпец.

Общинските съветници гласуваха изменението на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен.

Като основен аргумент за изменението на част от текстовете, кметът Радев посочи промяната в Закона за автомобилните превози. Намалени са с 50 процента месечните наеми на обектите в училищата за периода от 1 февруари до 30 април.

Сесията се състоя в зала "Май", съгласно наложените противоепидемични мерки.