Общински съветници обжалват в съда решението за новия общински заем
Общински съветници обжалват в съда решението за новия общински заем / Дарик Сливен Архив

Жалба срещу решението на Общински съвет - Сливен за теглене на нов общински заем са внесли в Административния съд петима общински съветници. Като основна причина за жалбата се изтъква, че решението е гласувано при съществено нарушение на материалния закон.

Жалбоподателите - общинските съветници Елена Попова, Мариета Петкова, Иван Андреев, Иван Петров и Галин Кънчев, оспорват решението поради неговата незаконосъобразност и неправилност в шест основни пункта: не са спазени изискванията за определяне от Общинския съвет на  максималния размер  на новия общински дълг през 2011 г.  и максималния  размер на общинския дълг в края на 2011 г.; в документите към предложението за новия кредит е съставен и приложен документ с невярно съдържание, за да се спази изискването на закона годишният размер на плащанията по дълга за всяка отделна година да не надвишава  15 % от общата сума на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по последния заверен годишен отчет.

Сред останалите аргументи в жалбата са, че пари от новия заем не могат да се ползват за стари разплащания или рефинансиране на съществуващ дълг, както и това, че протоколът от публичното обсъждане на новия заем е фалшифициран, като в него липсва „обобщената оценка на обществената нагласа..., която е отрицателна".  

В жалбата общинските съветници настояват съдът да отмени решението на Общински съвет - Сливен от 24 януари 2011 г. и да бъде спряно изпълнението му до приключване на съдебния спор.