Община Стралджа е готова за новата учебна година
Община Стралджа е готова за новата учебна година / Общински пресцентър Стралджа

Всички училища и детски градини в община Стралджа са в готовност за откриване на новата учебна година,  докладваха пред кмета на общината Митко Андонов директорите на учебните заведения. Отчетено беше, че броят на учениците в общината се запазва с малки изключения.  В СОУ ”П. Яворов” се очакват 554 ученици, което за сега е с петима повече от миналата година.  По проекта за целодневната организация най-голямото общинско училище очаква ново обзавеждане, съобщи Валентина Маринова, директор на училището.

В ОУ ”Св. св. Кирил и Методий” - Стралджа ще посрещнат 470 деца. Тук прибирането на децата в училище не е толкова трудно, колкото постоянното им присъствие в учебните занятия. Педагозите споделят, че в начален курс малките са много активни и без допускане на много отсъствия, но колкото по-големи стават, толкова повече са безпричинните отсъствия. Миналата година от общо 35 осмокласници, дипломираните са 13.

В село Войника ще стартират новата учебна година с 15 ученика по-малко. Тенденция за намаление на възпитаниците отчитат и в Зимница, където в първия учебен ден учениците ще бъдат с 10 по-малко от предходната година. Близостта на селото до областния център много често става причина родители да пренебрегват училището в родното село. В същото време детската градина в селото прелива от малчугани и, според специалистите в отдел „Образование”, дори се налага откриването на трета група. Специални грижи полага общината и за осигуряване превоза на учениците „на колела”. Броят на пътуващите само в СОУ ”П. Яворов” е близо 200 деца. Автобусите на училището превозват малките от 8 съседни села. Транспорт се осигурява и за ученици от училищата във Войника и Зимница. Обичайни са превозите и на деца в детските градини.

По информация на директорите не се очакват сътресения с осигуряването на педагогически персонал. В СОУ ”П. Яворов” има назначения на 5-ма начални учители и 3–ма в горен курс – по физика, математика и английски език. Запазва се тенденцията за увеличаване възрастта на педагогическите кадри. Така от общо 52 в най-голямото общинско училище, половината учители са на възраст над 50 години. В основното училище в Стралджа предстои назначаването на един начален учител и един възпитател. В Зимница имат три незаети щатни бройки, но кандидати има. От 12 подали заявления, половината са правоспособни учители, а в другата половина има инженер, теолог, фитнес–инструктор и дори автоинструктор. В  детските градини има незаета бройка за учител по музика.

На съвещанието с директорите, в което взеха участие зам.-кметът Мария ТолеваКойка Тодорова, началник отдел „Финанси” и Недялка Димитрова, гл.експерт „Образование” беше обсъден и въпроса по снабдяване на училища и детски градини с горива за зимата. Според проучването учебните заведения в общината, които са на течно гориво, ще могат да посрещнат спокойно първите студени дни. В очакване за снабдяване с въглища и дърва са училищата в Зимница и Войника.

Направени са всички текущи ремонти по сградите, учебните стаи са освежени, дворовете са почистени от сухи треви. В изпълнение на проект в ЦДГ ”М. Рубенова”, филиалите в Стралджа и Зимница, предстои обновление на детските кътове на двора, включително подновяване на тротоарна настилка и озеленяване.