Нов клуб на БЧК в село Гергевец
Нов клуб на БЧК в село Гергевец / БЧК - Сливен

Дружеството на Български Червен Кръст откри свой клуб в село Гергевец и сложи начало на една нова възможност за съвместна работа, организиране на сбирки на местните членове и доброволци на БЧК.

Клубът значително ще улесни и мотивира местната червенокръстка активност като предостави терен и материали за обсъждане и вземане на решения по предстоящите задачи, тяхното изпълнение и обзор на свършеното.

На откриването присъстваха д-р Генка Далакчиева - зам. председател на общинската организация на БЧК-Сливен, Борил Димитров - главен специалист организационна дейност на БЧК-Сливен, членове и доброволци от дружеството на БЧК - с.Гергевец.

Общинската червенокръстка организация предостави необходими за дейността информационни материали, пособия, брошури, плакати и др.