Натоварването на административните съдии е увеличено с 40 на сто
Натоварването на административните съдии е увеличено с 40 на сто / Дарик Сливен

Административните съдии в Ямбол средно на месец са гледали по 11 дела от януари до юли. За същия период на миналата година този показател е с около 40 на сто по-нисък - 6.6 дела. Презизминалото шестмесечие в Административния съд са постъпили и са образувани общо 403 дела. От тях първоинстанционните са  262.

Касационните дела са общо 141, а от тях с наказателно-административен характер - 140. При съпоставяне с данните от същия период на 2009 год. има увеличение, както на административните първоинстанционни дела, така и на касационните. Свършени са общо 325 дела, от които 211 първоинстанционни и  114 касационни.

Всички съдебни актове по свършените дела са постановени в 1 - месечния срок.