Над 8 млн. лв. укрити данъци и осигуровки разкрити от НАП Ямбол
Над 8 млн. лв. укрити данъци и осигуровки разкрити от НАП Ямбол / netinfo
153 акта за нарушения на собственици на фирми са съставили инспекторите от Териториалната дирекция на НАП в Ямбол през миналата година. Извършени са общо 380 ревизии, с допълнително установени разкрития за над 8 милиона и 200 хиляди лева. Най- голям процент от разкритията на ревизорите са по Закона за данъка върху добавената стойност, където са направени опити за укриване на 6 милиона и 400 хиляди лева. На второ място са установените нарушения на осигурителното законодателство. При ревизиите са са установени допълнително установени задължения за 542500 лева. Най-често срещаните нарушения, които инспекторите установяват по време на проверките, са неначислени работни заплати, начислени възнаграждения, но непреведени осигурителни вноски при деклариране на прекратяване на трудовите правоотношения; неподадени коректно данни в съответните регистри.

Едно от основите нарушения е неспазване на една от разпоредбите в Кодекса за социално осигуряване, според която, когато заплатите са начислени, дори и да не са реално изплатени, работодателят е длъжен да превежда осигурителните вноски до края на месеца, през който е извършено начисляването. Друго често срещано нарушение е неспазването на Закона за счетоводството за текущо начисляване на работната заплата. Инспекторите на НАП са установили, че работодателите правят начисленията през месеца, когато имат възможност да внесат дължимите осигурителни вноски.

Проверките са част от кампанията на НАП за повишаване на спазването на осигурителното законодателство и стартираха през април 2007 г. Инспекторите са установили, че независимо, че периодично се извършват проверки и се съставят актове за нарушения, все още има работодатели, които продължават да не спазват съответните законови разпоредби. На работодателите, при които се установят системни нарушения за неспазване на осигурителното законодателство се възлагат ревизии.