Кръгла маса и изложба за различните
Кръгла маса и изложба за различните / Пресцентър

С кръгла маса и изложба на тема „Да запазим уникалността и достойнството на различието" днес беше отбелязана една година от създаването на Центъра за психологическа подкрепа на деца и семейства в Сливен. В негоработят четирима психолози, двама социални работници, един специален педагог и детски психиатър.

Управлението на социално-здравната услуга община Сливен е възложила на сдружение „Дете и пространство" от 25 май миналата година. Създаването на центъра е част от осъществените дейности и новооткрити услуги по проект „Подкрепа за деца в конфликт със закона, деца в риск и техните семейства", на УНИЦЕФ - България.

В галерия „Май" беше открита изложба „Да запазим достойнството и уникалността на различието". Тя включва 12 табла с фотоколажи, представящи уникалността на житейския път на деца и младежи, които живеят в ЦНСТ за деца с увреждания, управлявано от сдружение „Дете и пространство".