Извънредно заседание на Общинския съвет Сливен
Извънредно заседание на Общинския съвет Сливен / Дарик - Сливен архив

 

Извънредно заседание на Общински съвет Сливен ще се проведе на 24 август. Свиканата сесия е във във връзка с постъпило искане от 15 общински съветници и с върнато от областния управител решение и оспорено в Административния съд.

В предварителния дневен ред са включени 6 точки. Учредяване безвъзмездно право на строеж на Дирекция Природен парк „Сините камъни” – Сливен върху имоти – частна общинска собственост, изменение на бюджета на община Сливен за 2012 година са сред ппредложенията.

Началото на заседанието е 9 часа.