Издадоха 156 предписания за спазване на Закона за водите
Издадоха 156 предписания за спазване на Закона за водите / netinfo

295 контролни проверки за изпълнение разпоредбите на Закона за водите са извършили през 2007 година експертите на Басейнова Дирекция – Пловдив в област Сливен. Проверени са фирми и физически лица за спазване на условията регламентирани в издадените им разрешителни.

Четиридесет процента от проверките са за водоползване от подземни води. Проверките за добив на инертни материали от коритата на реките са 12. Проверките по жалби и сигнали-11.

В резултат на проверките са направени 156 предписания за спазване на Закона за водите, като съставените актове са 8.

Най-често констатираните нарушения са липса на анализи за качеството на подземни води и дневници в които да се регистрират изразходваните количества вода.