Избират клас на годината
Избират клас на годината / DarikNews.bg

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малалетните и непълнолетните в Сливен обяви два конкурса по повод края на учебната година и Празника на детето - 1 юни.

Първият конкурс се нарича "Клас на годината". Той ще се проведе във всяко училище от града, което изяви желание да се включи. Победителите ще бъдат обявени в деня на приключването на учебната година - съответно на 15 юни и 30 юни. Право на участие имат класовете от 5 до 8 клас. Комисията е обявила предварителни критерии за номиниране на класовете. Всяко училище има правото да добави и свои вътрешни критерии.

Във втория конкурс са поканени за участие всички училища от Община Сливен. Озаглавен е "Приказки от деца - за деца и родители". В него могат да участват всички ученици от 1 до 12 клас, като крайната дата за изпращане на приказките е 20 май. Избрана комисия ще прегледа материалите, а най-интересните, забавни и най-вече поучителни от тях ще бъдат отпечатани в книжка, която ще бъде разпространена допълнително. Награждаването ще бъде на 1 юни.